เรื่องดี ๆ ที่นำมาแบ่งปัน

เรื่องดี ๆ ที่นำมาแบ่งปัน

ขอขอบพระคุณอาจารย์เด่นชัย  ไตรยะถา ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลมาเผยแพร่ในครั้งนี้เพื่อเป็นความรู้แก่นักเรียน  จากการเข้าร่วมอบรมโดยวิทยากรท่านนี้  ท่านเป็นผู้ที่เล่าเรื่องราวต่าง ๆ ได้สนุกสนาน น่าติดตามเป็นอย่างมากนะครับ  จึงขอนำสิ่งดี ๆ จากสไลด์มาฝากผู้ชมได้ศึกษากัน  สไลด์นี้ประกอบไปด้วยความรู้เรื่องต่าง ๆ  ได้แก่

คำผญาโบราณอีสาน

คุณสมบัติของครูภาษาไทย

จุดด้อยของคนเรา

ทิศทางวัฒนธรรมสังคมไทย

หยิบเรื่องดีมาฝาก

หลักการเล่านิทาน

เล่านิทานอย่างไรให้ผู้ฟังสนุก

โฆษกและพิธีกรต่างกันอย่างไร

เรื่องดี ๆ ที่นำมาแบ่งปัน