ละครสั้น : ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

   ในหน้านี้ครูขอยกตัวอย่างเกี่ยวกับละครสั้นที่เป็นผลงานของนักเรียนโรงเรียนเสนา  “เสนาประสิทธิ์”  ซึ่งได้นำเสนอแง่คิดในการใช้ภาษาไทยที่ผิด ๆ  มาฝากนักเรียนทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมชมบล็อกเรียนภาษาไทยในคอมกับครูปิยะฤกษ์   เพื่อให้นักเรียนได้เห็นเป็นตัวอย่าง   เมื่อรู้ว่าผิดแล้วตามอย่างละครสั้น  ตั้งแต่วันนี้ไปนักเรียนเป็นคนคนหนึ่งที่จะต้องช่วยชาติไทยรู้จักใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับ

ละครบนเวที