กิจกรรมรำลึกถึงสุนทรภู่ครูกวี ประจำปี ๒๕๕๔ ในโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์

โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่  “รำลึกถึงสุนทรภู่ครูกวี  ประจำปี  ๒๕๕๔”   ระหว่างวันที่  ๒๑-๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๔   ประมวลภาพมาฝากได้ดังนี้

 

วีดีโอกิจกรรม  “รำลึกถึงสุนทรภู่ครูกวี  และ  วันต่อต้านยาเสพติด  ประจำปี  ๒๕๕๔”   ระหว่างวันที่  ๒๑-๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๔