วิดีโอ : วรรณกรรมการละคร : สะท้อนนัยสังคม : ดูละครย้อนวรรณกรรม

วีดีโอ  วรรณกรรมการละคร  :  สะท้อนนัยทางสังคม  :  ดูละครย้อนวรรณกรรม (๑)

วีดีโอ  วรรณกรรมการละคร  :  สะท้อนนัยทางสังคม  :  ดูละครย้อนวรรณกรรม  (๒)

วีดีโอ  วรรณกรรมไทยสู่การละคร  (๑)

วีดีโอ  วรรณกรรมไทยสู่การละคร  (๒)

วีดีโอ  วรรณกรรมไทยสู่การละคร  (๓)

วรรณกรรมการละคร

วรรณกรรมการละคร

ทุกวันนี้วรรณกรรมที่เขียนขึ้นถูกนำโครงเรื่องมาประพันธ์เป็นบทโทรทัศน์  นำไปสู่การแสดงละคร  เรียกว่า  “บทละครโทรทัศน์”   กว่าจะได้มาซึ่งวรรณกรรม  ผู้ถ่ายทอด  (ผู้เขียน : นักประพันธ์)  ได้ใช้ความรู้ความสามารถและจินตนาการของตนเองในการถ่ายทอดแล้ว  ยังถูกนำมาดัดแปลงเป็นบทละครโทรทัศน์  ดังนั้น  จึงต้องมีผู้แสดงละครที่แสดงละครได้สมจริงกับบทบาทที่ได้รับ   วันนี้เรียนภาษาไทยในคอมกับครูปิยะฤกษ์  ขอนำวีดีโอ  วรรณกรรมการละคร  :  สะท้อนนัยทางสังคมมาสู่กันชมครับ    ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับที่มาของวรรณกรรมไทย  ยุคของวรรณกรรมไทย  การเขียนวรรณกรรมไทย   และการแสดงละครโทรทัศน์