วิดีโอ : วรรณกรรมการละคร : สะท้อนนัยสังคม : ดูละครย้อนวรรณกรรม

วีดีโอ  วรรณกรรมการละคร  :  สะท้อนนัยทางสังคม  :  ดูละครย้อนวรรณกรรม (๑)

วีดีโอ  วรรณกรรมการละคร  :  สะท้อนนัยทางสังคม  :  ดูละครย้อนวรรณกรรม  (๒)

วีดีโอ  วรรณกรรมไทยสู่การละคร  (๑)

วีดีโอ  วรรณกรรมไทยสู่การละคร  (๒)

วีดีโอ  วรรณกรรมไทยสู่การละคร  (๓)