รางวัลซีไรต์ (SEA Write) ปี 2522 – 2555

รางวัลซีไรต์ (S.E.A. Write) ปี 2522 – 2555

          วันนี้ครูขอนำความรู้เกี่ยวกับซีไรต์มาฝากนักเรียนทุกคนนะครับ  เพราะว่าขณะนี้เรากำลังศึกษาเรื่อง “วรรณคดีและวรรณกรรม” กันครับ  ชื่อเต็มของ ซีไรต์ (SEA Write)  มาจากคำในภาษาอังกฤษว่า  Southeast Asian Writers Award ซึ่งเป็็นรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนนะครับ  เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2522  เป็นรางวัลประจำปีที่มอบให้แก่กวีและนักเขียนใน 10 ประเทศรัฐสมาชิกแห่งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   งานเขียนที่ได้รับรางวัลนั้นเป็นผลงานที่ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวาง และมีงานเขียนหลากหลายรูปแบบที่ได้รับรางวัล อย่างเช่น กวีนิพนธ์ เรื่องสั้น นวนิยาย   ประเทศไทยถือว่าเป็น 1 ใน 10 ประเทศที่ได้รับรางวัลนี้  ซึ่งเริ่มมีขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2522  นั่นคือรางวัลซีไรต์ประเภทนวนิยาย  เรื่อง  “ลูกอีสาน”  ผู้แต่ง คือ คำพูน บุญทวี  ปีต่อมาเป็นรางวัลซีไรต์ประเภทกวีนิพนธ์  เรื่องสั้น  ตามลำดับ  โดยจะหมุนเวียนกันไปเรื่อย ๆ เช่นนี้ทุกปี  วันนี้จึงขอนำความรู้เกี่ยวกับชื่อหนังสือซีไรต์ ชื่อผู้แต่ง ประเภทที่แต่ง ตามครั้งที่และปี พ.ศ.  จากอดีตจวบปัจจุบันมาฝากนักเรียนทุกคนพร้อมมิตรนักอ่านทุกท่านในบล็อกนี้ครับ

 รายชื่อหนังสือรางวัลซีไรต์จากอดีตถึงปัจจุบัน

ครั้งที่

ปี

ชื่อหนังสือ

ชื่อผู้แต่ง

ประเภท

1

2522

ลูกอีสาน

คำพูน บุญทวี

นวนิยาย

2

2523

เพียงความเคลื่อนไหว

เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

กวีนิพนธ์

3

2524

ขุนทองเจ้าจะกลับมาเมื่อฟ้าสาง

อัศศิริ ธรรมโชติ

เรื่องสั้น

4

2525

คำพิพากษา

ชาติ กอบจิตติ

นวนิยาย

5

2526

นาฏกรรมบนลานกว้าง

คมทวน คันธนู

กวีนิพนธ์

6

2527

ซอยเดียวกัน

วานิช จรุงกิจอนันต์

เรื่องสั้น

7

2528

ปูนปิดทอง

กฤษณา อโศกสิน

นวนิยาย

8

2529

ปณิธานกวี

อังคาร กัลยาณพงศ์

กวีนิพนธ์

9

2530

ก่อกองทราย

ไพฑูรย์ ธัญญา

เรื่องสั้น

10

2531

ตลิ่งสูง ซุงหนัก

นิคม รายยาวา

นวนิยาย

11

2532

ใบไม้ที่หายไป

จิรนันท์ พิตรปรีชา

กวีนิพนธ์

12

2533

อัญมณีแห่งชีวิต

อัญชัน

เรื่องสั้น

13

2534

เจ้าจันทร์ผมหอม

มาลา คำจันทร์

นวนิยาย

14

2535

มือนั้นสีขาว

ศักดิ์ศิริ มีสมสืบ

กวีนิพนธ์

15

2536

ครอบครัวกลางถนน

ศิลา โคมฉาย

เรื่องสั้น

16

2537

เวลา

ชาติ กอบจิตติ

นวนิยาย

17

2538

ม้าก้านกล้วย

ไพวรินทร์ ขาวงาม

กวีนิพนธ์

18

2539

แผ่นดินอื่น

กนกพงศ์ สงสมพันธ์

เรื่องสั้น

19

2540

ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน

วินทร์ เลียววารินทร์

นวนิยาย

20

2541

ในเวลา

แรคำ ประโดยคำ

กวีนิพนธ์

21

2542

สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน

วินทร์ เลียววารินทร์

เรื่องสั้น

22

2543

อมตะ

วิมล ไทรนิ่มนวล

นวนิยาย

23

2544

บ้านเก่า

โชคชัย บัณฑิต

กวีนิพนธ์

24

2545

ความน่าจะเป็น

ปราบดา หยุ่น

เรื่องสั้น

25

2546

ช่างสำราญ

เดือนวาด พิมวนา

นวนิยาย

26

2547

แม่น้ำรำลึก

เรวัตร์ พันธ์พิพัฒน์

กวีนิพนธ์

27

2548

เจ้าหงิญ

บินหลา สันกลาคิรี

เรื่องสั้น

28

2549

ความสุขของกะทิ

งามพรรณ เวชชาชีวะ

นวนิยาย

29

2550

โลกในดวงตาข้าพเจ้า

มนตรี ศรียงค์

กวีนิพนธ์

30

2551

เราหลงลืมอะไรบางอย่าง

วัชระ สัจจะสารสิน

เรื่องสั้น

31

2552

ลับแล แก่งคอย

อุทิศ เหมะมูล

นวนิยาย

32

2553

ไม่มีหญิงสาวในบทกวี

ซะการีย์ยา อมตยา

กวีนิพนธ์

33

2554

แดดเช้าร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟ

จเด็จ กำจรเดช

 

เรื่องสั้น

34

2555

คนแคระ

วิภาส ศรีทอง

นวนิยาย

 

         ส่วนปี 2556 นี้  เป็นผลงานวรรณกรรมซีไรต์ด้าน “กวีนิพนธ์”   ประกาศผลแล้วครับ  ผลงานนี้คือ รวมบทกวี “หัวใจห้องที่ห้า”  เป็นผลงานของคุณอังคาร จันทาทิพย์  ได้รับรางวัลซีไรต์  ประจำปี 2556   จากการพิจารณาของคณะกรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน    ผู้เขียนเรื่องนี้ได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการของมนุษย์ตั้งแต่ยุคโบราณก่อนประวัติศาสตร์  การตั้งชุมชนจนกระทั่งเป็นสังคมร่วมสมัยสู่การเป็นสังคมเมือง    หนังสือเล่มนี้หากมุ่งอ่านโดยพินิจพิจารณาจะมองเห็นภาพพจน์ อันได้แก่ คนไร้บ้าน คนพลัดถิ่น คนกลุ่มน้อย ซึ่งมีความหลากหลายแห่งวัฒนธรรม     หนังสือนี้มีจุดเด่นของการประพันธ์ คือ ใช้ฉันทลักษณ์ที่หลากหลายและมีจุดเด่นเฉพาะในการใช้ภาษาสื่อความคิด     คุณอังคาร จันทาทิพย์ ปัจจุบันอายุ 39 ปี เป็นคนจังหวัดขอนแก่น มีความสนใจงานเขียนมาตั้งแต่เรียนระดับชั้นมัธยม  มีผลงานกวีนิพนธ์หลายเล่มซึ่งได้รับรางวัลจากหลายองค์กรรวมถึงสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

          อนึ่ง  ในด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษานั้น  การที่จะให้ผู้เรียนได้ชื่นชอบ ตระหนักและเห็นคุณค่าของวรรณกรรมซีไรต์เป็นพิเศษนั้น  ก็คือต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมซีไรต์ให้มาก ๆ  ดังตัวอย่างรูปแบบการจัดการเรียนการสอน “วิชาพินิจวรรณกรรมซีไรต์”  ดังวีดีโอท้ายนี้  ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าวิชานี้เป็นวิชาที่ดีมาก ถือว่าเป็นอีกวิชาหนึ่งในโรงเรียนระดับแนวหน้าที่หลายโรงเรียนควรมีหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิชานี้  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนวิชาเพิ่มเติมตามความสามารถและความสนใจต่อไป   ซึ่งผู้เขียนก็เคยนำเสนอเรื่องนี้ไปแล้วครั้งหนึ่งที่ลิงก์แนบท้ายนี้  แต่ก็อยากนำเรื่องนี้มาเสนอสู่มิตรนักอ่านนักท่องเว็บเก็บความรู้ในโลกออนไลน์อีกครั้ง  ขอเชิญรับชมจากวีดิโอสาธารณะส่วนล่างนี้ นะครับ

ที่มา : https://krupiyarerk.wordpress.com/2011/07/10/รูปแบบการเรียนการสอน-ว/

           ขอขอบคุณคุณครูนัยนา (พินิจวรรณกรรมซีไรต์) และ http://www.youtube.com/

 

รูปแบบการเรียนการสอน : วิชาพินิจวรรณกรรมซีไรต์

  วันนี้ขอนำเกร็ดความรู้มาฝากผู้เข้าชมบล็อกเรียนภาษาไทยในคอมกับครูปิยะฤกษ์  ด้วยผมได้ไปพบกับรูปแบบการเรียนการสอนจากวีดีโอสาธารณะโดยการให้สัมภาษณ์จากคุณครูโรงเรียนเทพลีลา  ได้เปิดการเรียนการสอนวิชาเพิ่มเติมวิชาพินิจวรรณกรรมซีไรต์  ซึ่งถือว่าเป็นแนวคิดในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียนต่อไป

รางวัลซีไรต์ (S.E.A.Write)

วันนี้เรามาทำความรู้จักกับความเป็นมาและรางวัลซีไรต์  (S.E.A.Write)  กันนะครับ

รางวัลซีไรต์ (S.E.A. Write)

        มีชื่อเต็มว่า รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (อังกฤษ: Southeast Asian Writers Award) เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2522 เป็นรางวัลประจำปีที่มอบให้แก่กวีและนักเขียนใน 10 ประเทศรัฐสมาชิกแห่งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบัน  โดยงานเขียนที่ได้รับรางวัลเป็นผลงานที่ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวาง อ่านเพิ่มเติม