รูปแบบการเรียนการสอน : วิชาพินิจวรรณกรรมซีไรต์

  วันนี้ขอนำเกร็ดความรู้มาฝากผู้เข้าชมบล็อกเรียนภาษาไทยในคอมกับครูปิยะฤกษ์  ด้วยผมได้ไปพบกับรูปแบบการเรียนการสอนจากวีดีโอสาธารณะโดยการให้สัมภาษณ์จากคุณครูโรงเรียนเทพลีลา  ได้เปิดการเรียนการสอนวิชาเพิ่มเติมวิชาพินิจวรรณกรรมซีไรต์  ซึ่งถือว่าเป็นแนวคิดในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักเรียนต่อไป