อักษรสูง

อักษรสูง

         อักษรสูง  มีทั้งหมด ๑๑ ตัว ได้แก่

ข   ฃ   ฉ   ฐ   ถ   ผ   ฝ   ศ   ษ   ส   ห

อักษรสูงที่นิยมนำมาผันอักษรมี  ๗  ตัว คือ ข  ฉ  ถ  ผ  ฝ  ส  ห
ส่วนอักษร  ฃ  ฐ  ษ  ศ   ไม่นิยมนำมาผันอักษร

         วิธีการท่องจำอักษรสูงเพื่อให้เกิดองค์ความรู้สู่ทักษะพุทธิพิสัยขั้นสูงต่อไป  หมั่นฝึกว่า

         บทสำหรับจำอักษรสูง  (ครูคิดเอง หากนักเรียนต้องการจดจำคำอื่นก็สามารถแต่งเองได้ นะครับ)    ไข่  (ฃ)  ขวด   ฉิ่ง   ฐาน  ถุง  ผึ้ง  ฝา  (ศ ษ ส) สามสอ  หาย
         หรือ    ฃ (ขวด)  ของ   ฉัน   ถูก   ผี  เศรษฐี (ศษฐ)    ฝัง   สาป  หาย