คำไทย : หมวด ก

เขียนคำไทยให้ถูกต้อง  หมวด  ก

คำไทยที่ถูกต้อง

คำนี้ผิด อย่าเขียน

กฎหมาย กฏหมาย
กบฏ กบฎ
กรรไกร กันไกร
กรรมพันธุ์ กรรมพันธ์
กระจิริด กระจิ๊ดริด,  กระจิหริด
กระตือรือร้น กะตือลือล้น,  กระตือรือล้น
กระทะ กะทะ
กระเพาะ กะเพราะ,  กะเพาะ
ก๋วยเตี๋ยว ก๊วยเตี๋ยว
กอปรด้วย กอบด้วย
ก้อร่อก้อติก ก้อล่อก้อติก
กะทิ กระทิ
กะพง  (ปลา, หอย) กระพง
กะเพรา กระเพรา, กะเพา
กะหรี่ปั๊บ กระหรี่ปั๊บ
กังวาน กังวาล
กังสดาล กังสดาน
การบูร การะบูร, การบูน
กาลเทศะ กาละเทศะ
กำเนิด กำเหนิด
กิจจะลักษณะ กิจลักษณะ
เกร็ดความรู้ เกล็ดความรู้
เกษียณอายุ เกษียนอายุ
เกษียนหนังสือ เกษียณหนังสือ
เกสร เกษร