คำไทย : หมวด ข

เขียนคำไทยให้ถูกต้อง  หมวด  ข

คำไทยที่ถูกต้อง

คำนี้ผิด อย่าเขียน

ข้นแค้น ค่นแค้น
ขมีขมัน ขะหมีขะหมัน
ขโมย ขะโมย,  โขมย
ขะมักเขม้น ขมักเขม้น
ขัณฑสกร ขันฑสกร
ขัดสมาธิ ขัดสมาส
ขาดดุล ขาดดุลย์
ข้าวกบ (เต็ม) หม้อ ข้าวกลบหม้อ
ข้าวราดแกง ข้าวลาดแกง
ขีดคั่นหน้ากระดาษ ขีดขั้น
ขึ้นฉ่าย คื่นฉ่าย,  คื่นช่าย
เข็ญใจ เข็นใจ
เข้าฌาน เข้าญาณ, เข้าฌาณ
ไข่มุก (มุกดาหาร) ไข่มุข