คำไทย : หมวด ค

เขียนคำไทยให้ถูกต้อง  หมวด  ค

คำไทยที่ถูกต้อง

คำนี้ผิด อย่าเขียน

คนโท คณโฑ
ครองราชย์ ครองราช
คริสตจักร คริสต์จักร
คริสต์ศักราช คริสตศักราช
คฤหัสถ์ คฤหัสน์
คฤหาสน์ คฤหาสถ์
คลุมเครือ คลุมเคลือ,  ครุมเครือ
คอนเสิร์ต คอนเสริต, คอนเสิร์ท
คะ ค๊ะ
ค่ะ ค้ะ
คะนึง คนึง
คัมภีร์ คำภีร์
คำนวณ คำนวน
คุกกี้ คุ๊กกี้,  คุกกี
เค้ก เค๊ก, เค็ก
เครื่องรางของขลัง เครื่องลางของขลัง
แค็ตตาล็อก แคตตาลอก,  แคตตาล็อก
โควตา โควต้า