คำไทย : หมวด ง, จ

เขียนคำไทยให้ถูกต้อง  หมวด  ง

คำไทยที่ถูกต้อง

คำนี้ผิด อย่าเขียน

งึมงำ งึมงัม
งูสวัด  (โรคชนิดหนึ่ง) งูสวัสดิ์
เงินรองจ่าย เงินลองจ่าย

 

 

เขียนคำไทยให้ถูกต้อง  หมวด  จ

คำไทยที่ถูกต้อง

คำนี้ผิด อย่าเขียน

จัตุสดมภ์, จตุสดมภ์ จตุสดม
จระเข้ จรเข้, จอระเข้
จลาจล จราจล  (มีแต่จราจร)
จะละเม็ด (ปลา) จาละเม็ด
จักจั่น จั๊กจั่น
จักรพรรดิ จักรพรรดิ์
จันทน์ผา (ชื่อต้นไม้) จันทร์ผา
จับฉ่าย จับไฉ่
จาระไน จาระนัย
จุลทรรศน์ (กล้อง) จุลทัศน์
เจตนารมณ์ เจตนารมย์
โจทก์จำเลย โจทย์จำเลย
โจทย์เลขคณิต โจทก์เลขคณิต
โจษจัน โจษจันทร์, โจษจรรย์