คำไทย : หมวด ฉ-ช

เขียนคำไทยให้ถูกต้อง  หมวด  ฉ

คำไทยที่ถูกต้อง

คำนี้ผิด อย่าเขียน

ฉบับ ฉะบับ
ฉะอ้อน ฉอ้อน
ฉันเพื่อนพี่น้องญาติมิตร ฉันท์เพื่อนพี่น้องญาติมิตร

 

 

 

 

 

เขียนคำไทยให้ถูกต้อง  หมวด  ช

คำไทยที่ถูกต้อง

คำนี้ผิด อย่าเขียน

ชนวน ชะนวน
ชบา ชะบา
ชมดชม้อย (อาการ) ชะมดชะม้อย
ชมพู ชมภู
ชโลม ชะโลม
ชอุ่มพุ่มไสว ชะอุ่มพุ่มไสว
ชะนี ชนี
ชะตา ชตา
ชะมด (สัตว์) ชมด
ชะลอ ชลอ
ชีวประวัติ ชีวะประวัติ
เชิ้ต (เสื้อ) เชิร์ต, เชิ๊ต