คำไทย : หมวด ซ-ญ

 

เขียนคำไทยให้ถูกต้อง  หมวด  ซ

 

คำไทยที่ถูกต้อง

คำนี้ผิด อย่าเขียน

ซักไซ้ไล่ความ ซักไซร้ไล่ความ
ซากปรักหักพัง ทรากปรักหักพัง
ซาบซึ้ง ทราบซึ้ง
ซาลาเปา ซาละเปา
ซ่าหริ่ม ซะหริ่ม, สะหลิ่ม
เซนติเมตร เซ็นติเมตร
เซ็นชื่อ เซ็นต์ชื่อ

 

 

 

 

 

 

 

เขียนคำไทยให้ถูกต้อง  หมวด  ฌ

 

คำไทยที่ถูกต้อง

คำนี้ผิด อย่าเขียน

ฌาน ฌาณ

 

 

 

เขียนคำไทยให้ถูกต้อง  หมวด  ญ

 

คำไทยที่ถูกต้อง

คำนี้ผิด อย่าเขียน

ญาณ ญาน