คำไทย : หมวด ด-ต

เขียนคำไทยให้ถูกต้อง  หมวด  ด

คำไทยที่ถูกต้อง

คำนี้ผิด อย่าเขียน

ดอกจัน  (*) ดอกจันทร์
ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้จันทร์
ดาดฟ้า ดาษฟ้า
ดาวดึงส์ ดาวดึงษ์
ดำรง ดำรงค์
ดุษณีภาพ  (อาการนิ่งแสดงการยอมรับ) ดุษณียภาพ
เดียดฉันท์ ใช้กับรังเกียจ เดียจฉันท์
เดียรดาษ  (ดาษเดียร) เดียระดาษ

 

 

 

 

 

 

 

เขียนคำไทยให้ถูกต้อง  หมวด  ต

คำไทยที่ถูกต้อง

คำนี้ผิด อย่าเขียน

ตกล่องปล่องชิ้น (ตัดสินใจที่จะร่วมมือหรือร่วมชีวิตด้วย) ตกร่องปล่องชิ้น
ตงิด ตะหงิด
ตระเวน ตระเวณ
ตลบตะแลง ตลบแตลง
ตะราง  (ที่คุมขังนักโทษ) ตาราง
ต่าง ๆ นานา ต่าง ๆ นา ๆ
ตานขโมย ตาลขโมย
ตำรับ (อ่าน ตำ-หฺรับ) ตำหรับ
เต็นท์ เต๊นท์