คำไทย : หมวด ถ-ท

เขียนคำไทยให้ถูกต้อง  หมวด  ถ

 

คำไทยที่ถูกต้อง

คำนี้ผิด อย่าเขียน

ถนนลาดยาง ถนนราดยาง
ถ่วงดุล ถ่วงดุลย์
ถั่วพู ถั่วพลู
แถลงการณ์ แถลงการ

 

 

 

 

 

 

 

เขียนคำไทยให้ถูกต้อง  หมวด  ท

 

คำไทยที่ถูกต้อง

คำนี้ผิด อย่าเขียน

ทโมน (ใหญ่และมีกำลังมาก เช่น แมวทโมน) ทะโมน
ทแยงมุม ทะแยงมุม
ทรวดทรง ซวดทรง
ทระนง ทรนง
ทลาย (พัง, หัก) ทะลาย
ทะนุบำรุง ทนุบำรุง
ทะลายมะพร้าว ทลายมะพร้าว
ทะเลสาบ ทะเลสาป
ทักษิณาวรรต, ทักขิณาวัฏ ทักษิณาวัฏ
ทีฆายุโก ฑีฆายุโก
ทูนหัว เช่น แม่คุณทูนหัว ทูลหัว
ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ทูนเกล้าทูนกระหม่อม
เท้าความ ท้าวความ
เทิดทูน เทอดทูล
แท็กซี่ แท๊กซี่
โทรทรรศน์ (กล้องส่องทางไกล) โทรทัศน์