คำไทย : หมวด ธ-น

เขียนคำไทยให้ถูกต้อง  หมวด  ธ

 

คำไทยที่ถูกต้อง

คำนี้ผิด อย่าเขียน

ธำมรงค์ ธำมะรงค์, ธัมรงค์
ธำรง  (ดำรง) ธำรงค์
ธุดงค์ ธุดง
ธุรกิจ ธุระกิจ

 

 

 

 

เขียนคำไทยให้ถูกต้อง  หมวด  น

 

คำไทยที่ถูกต้อง

คำนี้ผิด อย่าเขียน

นกพิราบ นกพิลาป, นกพิลาภ
นนทรี นนทรีย์
นภดล (ท้องฟ้า) นพดล
นัยน์ตา นัยตา
น้ำมันก๊าด น้ำมันก๊าซ
นิเทศ นิเทศก์
เนรมิต เนรมิตร
เนืองนิตย์ เนืองนิจ
โน้ต โน๊ต