คำไทย : หมวด บ

เขียนคำไทยให้ถูกต้อง  หมวด  บ

คำไทยที่ถูกต้อง

คำนี้ผิด อย่าเขียน

บอระเพ็ด บรเพชร, บรเพ็ด
บังกะโล บังกาโล
บังสุกุล บังสกุล
บันดาล บรรดาล
บันได บรรได
บันทึก บรรทึก
บันเทิง บรรเทิง
บันลือ บรรลือ
บาดทะยัก บาทยัก
บาตรพระ บาตพระ
บำเหน็จ บำเน็จ
บิณฑบาต บิณฑบาตร
บีฑา บีทา
บุคลากร บุคคลากร
บุษราคัม บุศราคัม
บูรณปฏิสังขรณ์ บูรณะปฏิสังขรณ์
เบญจเพส เบญจเพศ
เบรก เบรค