คำไทย : หมวด ป

เขียนคำไทยให้ถูกต้อง  หมวด  ป

คำไทยที่ถูกต้อง

คำนี้ผิด อย่าเขียน

ปฏิสันถาร ปฏิสันฐาน,  ปฏิสันถาน
ปณิธาน ปฏิธาน,  ปนิธาน
ประกายพรึก (ชื่อดาว) ประกายพฤกษ์
ประกาศิต ประกาษิต,  ประกาสิต
ประจัญบาน ประจันบาน (มีแต่ บางระจัน)
ประจันหน้า ประจัญหน้า
ประณตน้อม ประนตน้อม
ประณาม ประนาม
ประณีต ปราณีต
ประดิดประดอย ประดิษฐ์ประดอย
ประปา ปะปา
ประสบการณ์ ประสพการณ์
ปรัมปรา ปะรำปะรา
ปรัศนี  (เครื่องหมาย ?) ปรัศนีย์
ปรากฏ ปรากฎ
ปรานี ใช้กับเมตตา ปราณี
ปรารถนา ปราถนา
ปราศรัย ปราศัย
ปลาวาฬ ปลาวาล
ปาฏิหาริย์ ปาฏิหารย์
ปิกนิก ปิคนิค
เปอร์เซ็นต์ เปอร์เซนต์