คำไทย : หมวด ผ-ฝ

เขียนคำไทยให้ถูกต้อง  หมวด  ผ

 

คำไทยที่ถูกต้อง

คำนี้ผิด อย่าเขียน

ผลลัพธ์ ผลลัพท์
ผลัดเปลี่ยน ผัดเปลี่ยน
ผลัดเวร ผัดเวร
ผอบ ผะอบ
ผัดผ่อน ผลัดผ่อน
ผัดวันประกันพรุ่ง ผลัดวันประกันพรุ่ง
ผัดเวลา ผลัดเวลา
ผัดหนี้ผัดสิน ผลัดนี้ผลัดสิน
ผาสุก ผาสุข
ผูกพัน ผูกพันธ์
เผอเรอ เผลอเรอ
เผ่าพันธุ์ เผ่าพันธ์
ไผท ผไท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขียนคำไทยให้ถูกต้อง  หมวด  ฝ

 

คำไทยที่ถูกต้อง

คำนี้ผิด อย่าเขียน

ฝรั่งเศส ฝรั่งเศษ
ฝีดาษ ฝีดาด
ไฝ ใฝ