คำไทย : หมวด ฟ-ม

เขียนคำไทยให้ถูกต้อง  หมวด  ฟ

 

คำไทยที่ถูกต้อง

คำนี้ผิด อย่าเขียน

ฟั่นเชือก ควั่นเชือก,  ฟั้นเชือก, ฝั้นเชือก

 

 

 

 

เขียนคำไทยให้ถูกต้อง  หมวด  ภ

 

คำไทยที่ถูกต้อง

คำนี้ผิด อย่าเขียน

ภวังค์ พะวัง
ภาคภูมิใจ พากพูมิ
ภาพยนตร์ ภาพยนต์
ภารกิจ ภาระกิจ
ภูตผีปีศาจ ภูติผีปีศาจ

 

 

 

 

 

 

เขียนคำไทยให้ถูกต้อง  หมวด  ม

 

คำไทยที่ถูกต้อง

คำนี้ผิด อย่าเขียน

มงกุฎ มงกุฏ
มณฑป มนฑป
มรณกรรม มรณะกรรม
มลายู มาลายู
มหรสพ มหรศพ
มหาหิงคุ์ มหาหิงค์, มหาหิงส์
มัคคุเทศก์ มัคคุเทศน์
มังสวิรัติ มังสวิรัต
มานุษยวิทยา มนุษยวิทยา
ม่าเหมี่ยว มะเหมี่ยว
แมงกะพรุน แมงกระพรุน
ไมยราบ (ต้นไม้ชนิดหนึ่งมีหนาม) ไมยราพ