คำไทย : หมวด ล

เขียนคำไทยให้ถูกต้อง  หมวด  ล

 

คำไทยที่ถูกต้อง

คำนี้ผิด อย่าเขียน

ลดราวาศอก ลดลาวาศอก
ลมปราณ ลมปราน
ลอกแลก ล่อกแล่ก,  ล็อกแล็ก
ลออ ละออ
ละมุนละไม ละมุลละมัย
ละโมบโลภมาก ละโมภโลภมาก
ลักปิดลักเปิด ลักกะปิดลักกะเปิด
ลาดตะเวน ลาดตระเวณ
ลายเซ็น ลายเซ็นต์
ลำไย ลำใย
ลิดรอน ริดรอน
ลูกนิมิต ลูกนิมิตร
เล่นพิเรนทร์ เล่นพิเรน
เลิกรา เลิกลา
โล่ โล่ห์
โลกาภิวัตน์ โลกาภิวัฒน์
ไล่เลี่ย ไล่เรี่ย