คำไทย : หมวด ว

รวมคำที่เขียนถูกต้อง

รวมคำที่เขียนผิดกันบ่อยมาก

เขียนคำไทยให้ถูกต้อง  หมวด  ว

คำไทยที่ถูกต้อง

คำนี้ผิด อย่าเขียน

วันทยหัตถ์ วันทยาหัตถ์ (เรามักจะไปจำรูปคำวันทยาวุธ)
วารดิถี วาระดิถี
วิกฤตการณ์, วิกฤติการณ์ วิกฤตการ
วิ่งเปี้ยว วิ่งเปรี้ยว
วิ่งผลัด วิ่งผัด
วิญญาณ วิญญาน
วิตถาร วิตฐาน,  วิตถาน
วิปลาส วิปลาศ
วิปัสสนา วิปัสนา
วิพากษ์ วิพากย์
วิไล  (งาม) วิลัย (ย่อยยับ)
วีดิทัศน์ วิดีทัศน์,  วีดีทัศน์,
เวนคืน เวรคืน