คำไทย : หมวด ศ-ส

เขียนคำไทยให้ถูกต้อง  หมวด  ศ

 

คำไทยที่ถูกต้อง

คำนี้ผิด อย่าเขียน

ศิลปวัฒนธรรม ศิลปะวัฒนธรรม
ศิลปศึกษา ศิลปะศึกษา
ศิลปะ ศิลป
ศิลปะการแสดง ศิลปการแสดง
ศึกษานิเทศก์ ศึกษานิเทศ
โศกเศร้า โศรกเศร้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขียนคำไทยให้ถูกต้อง  หมวด  ส

 

คำไทยที่ถูกต้อง

คำนี้ผิด อย่าเขียน

สกัด สะกัด
สถิต สถิตย์
สนุกเกอร์ สนุ๊กเกอร์
สบงจีวร สะบงจีวร
สบาย สะบาย (เหมือนภาษาลาว)
สมดุล สมดุลย์
สมุห์บัญชี สมุหบัญชี
สร้างสรรค์ สร้างสรร
สะกิด สกิด
สะบัด สบัด
สะอิ้ง สอิ้ง
สักการบูชา สักการะบูชา
สักหลาด สักกะหลาด
สังเกต สังเกตุ (ไปจำรูปคำว่า เหตุ)
สังเขป สังเขบ
สังวร สังวรณ์
สังวาล สังวาลย์
สัณฐาน สันฐาน
สับปะรด สัปรด, สับปะรส
สัปหงก สับปะหงก
สากกะเบือ สากกระเบือ
สาธารณประโยชน์ สาธารณะประโยชน์
สาธารณสุข สาธารณะสุข
สานุศิษย์ ศานุศิษย์
สาบสูญ สาปสูญ
สาปแช่ง สาบแช่ง
สายสิญจน์ สายสิน, สานสิญ
สารทุกข์สุกดิบ สาระทุกข์สุขดิบ
สำอาง สำอางค์
สิงโต สิงห์โต
สินเธาว์ สินเทา
สุญญากาศ สูญญากาศ
สุพรรณบัฏ สุพรรณบัตร
สุหนัต สุหนัด
สูญเสีย ศูนย์เสีย
เสกสรร เสกสรรค์
เสลด สะเหลด
เสียศูนย์ เสียสูญ
แสตมป์ สแตมป์