คำไทย : หมวด ห-อ

เขียนคำไทยให้ถูกต้อง  หมวด  ห

คำไทยที่ถูกต้อง

คำนี้ผิด อย่าเขียน

หงส์ หงษ์
หญ้าฝรั่น หญ้าฝรั่ง
หมาใน หมาไน
หมูหย็อง หมูหยอง
หยักศก หยักโศก
หยากไย่ หยากใย่
หลับใหล หลับไหล
หลุดลุ่ย หลุดรุ่ย
หอมหวน หอมหวล
หินชนวน หินชะนวน
เหม็นสาบ เหม็นสาป
เหล็กใน เหล็กไน
เหลวไหล เหลวใหล
ใหลตาย ไหลตาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขียนคำไทยให้ถูกต้อง  หมวด  อ

คำไทยที่ถูกต้อง

คำนี้ผิด อย่าเขียน

อนุญาต อนุญาติ
อเนก เอนก
อเนจอนาถ อเน็จอนาถ, อเนจอนาจ
อโนดาต อโนดาด
อภิชาต อภิชาติ
อภิรมย์ อภิรมณ์
ออกซิเจน อ๊อกซิเจน
อะลุ่มอล่วย อลุ่มอล่วย
อะไหล่ อะหลั่ย,  อาหลั่ย
อัตคัด อัตคัต
อาชาไนย อาชาไน
อาเซียน เอเชียน
อารมณ์ อารมย์
อาสน์สงฆ์ อาจสงฆ์,  อาสนสงฆ์
อำมหิต อำมะหิต
อินทรธนู อินทร์ธนู
อิริยาบถ อริยาบท
อิเล็กทรอนิกส์ อีเล็คโทรนิคส์
อิสรภาพ อิสระภาพ
อุตสาหพยายาม อุตสาหะพยายาม
อุปการคุณ อุปการะคุณ
อุโมงค์ อุโมง
เอเชีย เอเซีย
ไอศกรีม ไอสครีม