คําเปรียบเทียบ คือ

คําเปรียบเทียบ คือ

    คำเปรียบเทียบมีความหมายเดียวกันกับ “คำอุปมาอุปไมย”  ซึ่งหมายถึง  สิ่งหรือข้อความที่ยกมาเปรียบเทียบกัน  อีกทั้งเป็นชนิดของคำกริยาให้ความหมายว่า “เปรียบเทียบ”  มีความหมายตรงกับภาษาอังกฤษคำว่า  metaphor

ตัวอย่างคําเปรียบเทียบ

ตัวอย่างคำอุปมาอุปไมย

เร็วเหมือนกามนิตหนุ่ม

ไวเหมือนปรอท

ซนเหมือนลิง

เบาเหมือนปุยนุ่น

เงียบเหมือนเป่าสาก

ขมเหมือนบอระเพ็ด

ดำเหมือนตอตะโก

สวยเหมือนนางฟ้า

ดีใจเหมือนได้แก้ว

ช้าเหมือนเต่าคลาน

คำที่แสดงถึงคำอุปมา 

คำที่แสดงถึงคำอุปมา  เช่นคำว่า  ดุจ  ดั่ง  เพียง  เฉก  เช่น  เพี้ยง  ราวกับ  ราวกับว่า  ปูน  ปาน  กล