แบบฟอร์มการเขียนจดหมายลาป่วยลากิจ

แบบฟอร์มการเขียนจดหมายลาป่วยลากิจ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจดหมายลาป่วยลากิจ

       เรียนเรื่องการเขียนจดหมายลาป่วย ลากิจมาตั้งแต่ระดับประถมศึกษา  มีนักเรียนหลายคนยังเขียนไม่ถูกต้อง หรืออาจจะยังไม่สมบูรณ์ในส่วนประกอบของเนื้อความในจดหมาย  วันนี้ครูจึงนำตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนจดหมายลาป่วยลากิจมาให้ดูกันลืม หรือเผื่อลืมก็ดูอีกจะได้จำได้และเขียนได้อย่างถูกต้อง นะครับ    จะมีความเป็นทางการขึ้นมามากกว่าการเขียนในระดับชั้นประถมศึกษา ครับ  จดหมายที่นำมาให้ศึกษานี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า

จดหมายลาครู

หากประสงค์ดาวน์โหลดไปดูหรือนำไปประยุกต์ใช้ให้เข้าใช้งานใน Facebook Page  “เรียนภาษาไทยน่ารู้กับครูปิยะฤกษ์”  จากนั้นจะมีเรื่อง/ลิงก์เพื่อให้ดาวน์โหลด  คลิก

ตัวอย่างจดหมายลาครู

คำลงท้ายจดหมายลาครู ต้องใช้คำว่า “ด้วยความเคารพอย่างสูง”  อย่าลืมนะครับ

ตัวอย่างแบบฟอร์มจดหมายลาป่วยนักเรียน

ตัวอย่างแบบฟอร์มจดหมายลากิจนักเรียน