ภาษาไทย ม.ต้น

เรียนภาษาไทย ม.ต้น ที่นี่ครับ

          ม.ต้น  ควรรู้ความสำคัญของภาษาไทย  เป็นประการแรกแห่งการเรียนรู้  เรียนภาษาไทยในคอมกับครูปิยะฤกษ์ในห้อง  ม.ต้น  วันนี้   ขอนำนักเรียนเข้าสู่บทเรียนเรื่อง  “ความสำคัญของภาษาไทยและภาษาไทย  :  ภาษาถิ่นอีสานครับ)

 

ความสำคัญของภาษาไทย

พ่อขุนรามคำเเหงได้ประดิษฐ์อักษรไทยขึ้น เมื่อปี พศ 1826 (คศ1283) มี พยัญชนะ 44 ตัว (21 เสียง), สระ 21 รูป (21 เสียง), วรรณยุกต์ 5 เสียง คือ เสียง สามัญ เอก โท ตรี จัตวา ภาษาไทยดัดเเปลงมาจากบาลี เเละ สันสกฤต

คน ไทยเป็นผู้ที่โชคดีที่มีภาษาของตนเอง เเละมีอักษรไทย เป็นตัวอักษร ประจำชาติ อันเป็นมรดกล้ำค่าที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้ ซึ่งเป็นเครื่องเเสดงว่าไทยเราเป็นชาติที่มีวัฒนธรรมสูงส่งมาเเต่โบราณกาล เเละยั่งยืนมาจนปัจจุบัน คนไทยผู้เป็นเจ้าของภาษา ควรภาคภูมิใจที่ชาติไทยใช้ภาษาไทย เป็นภาษาประจำชาติมากว่า 700 ปีเเล้ว เเละจะยั่งยืนตลอดไป ถ้าทุกคนตระหนักในความสำคัญของภาษาไทย

ภาษาเป็น วัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ ภาษาเป็นสื่อใช้ติดต่อกันเเละทำให้วัฒนธรรมอื่นๆเจริญขึ้น เเต่ละภาษามีระเบียบของตนเเล้วเเต่จะตกลงกันในหมู่ชนชาตินั้น ภาษาจึงเป็นศูนย์กลางยืดคนทั้งชาติ ดังข้อความ ตอนหนึ่งในพระราชนิพนธ์ในพระบาท สมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื่อง “ความเป็นชาติโดยเเท้จริง” ว่า ภาษาเป็นเครื่องผูกพันมนุษย์ต่อมนุษย์เเน่นเเฟ้นกว่าสิ่งอื่น เเละไม่มีสิ่งใด ที่จะทำให้คนรู้สึกเป็นพวกเดียวกันหรือเเน่นอนยิ่งไปกว่าภาษาเดียวกัน รัฐบาลทั้งปวงย่อมรู้สึกในข้อนี้อยู่ดี เพราะฉะนั้น รัฐบาลใดที่ต้องปกครองคนต่างชาติต่างภาษา จึงต้องพยายามตั้งโรงเรียนเเละออกบัญญัติบังคับ ให้ชนต่างภาษาเรียนภาษาของผู้ปกครอง เเต่ความคิดเห็นเช่นนี้ จะสำเร็จตามปรารถนาของรัฐบาลเสมอก็หามิได้ เเต่ถ้ายังจัดการเเปลง ภาษาไม่สำเร็จอยู่ตราบใด ก็เเปลว่า ผู้พูดภาษากับผู้ปกครองนั้นยังไม่เชื่ออยู่ตราบนั้น เเละยังจะเรียกว่าเป็นชาติเดียวกันกับมหาชนพื้นเมืองไม่ได้ อยู่ตราบนั้น ภาษาเป็นสิ่งซึ่งฝังอยู่ในใจมนุษย์เเน่นเเฟ้นยิ่งกว่าสิ่งอื่น”

ดังนั้นภาษาก็เปรียบได้กับรั้วของชาติ ถ้าชนชาติใดรักษาภาษาของตนไว้ได้ดี ให้บริสุทธิ์ ก็จะได้ชื่อว่า รักษาความเป็นชาติ

คน ไทยทุกคนใช้ภาษาไทยเป็นสื่อความรู้สึกนึกคิดเท่านั้นยังไม่เพียงพอ ควรจะรักษาระเบียบความงดงามของภาษา ซึ่งเเสดงวัฒนธรรม เเละ เอกลักษณ์ประจำชาติไว้อีกด้วย ดัง พระราชดำรัส สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตอนหนึ่งว่า

“ภาษานอกจากจะเป็นเครื่องสื่อสารเเสด งความรู้สึกนึกคิดของคนทั่วโลก เเล้ว ยังเป็นเครื่องเเสดงให้เห็นวัฒนธรรม อารยธรรม เเละเอกลักษณ์ ประจำชาติอีกด้วย ไทยเป็นประเทศซึ่งมีขนบประเพณี ศิลปกรรมเเละภาษา ซึ่งเจริญรุ่งเรืองมาแต่อดีตกาล เราผู้เป็นอนุชนจึงควรภูมิใจ ช่วยกัน ผดุงรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่บรรพบุรุษได้ อุตส่าห์สร้่างสรรค์ขึ้นไว้ให้เจริญสืบไป ”

 

ภาษาไทย  :  ภาษาถิ่นอีสาน

อ๊ะ  อ๊ะ   มาสู่ภาษาถิ่นอีสานที่นักเรียนหลาย ๆ คนในแถบอีสานพูดกันเสียจนติดปากกัน  แต่พอได้ไปพูดกับเพื่อน ๆ  ภาคกลางหรือสื่อความหมายเวลาพูดภาษากลางให้ครูฟังแล้วครูไม่เข้าใจในความหมาย  (ครูที่มาจากภาคกลาง)  แต่วันนี้ครูปิยะฤกษ์  (ครูแบงก์)  ขอนำนักเรียนเข้าสู่บทเรียนภาษาไทย  :  ภาษาถิ่นอีสาน กันเลยนะครับ  จะได้เรียนรู้เพื่อลดช่องว่างระหว่างวัฒนธรรมด้านภาษาเพื่อการสื่อความหมายให้เข้าใจตรงกัน   นักเรียนหรือคุณครูที่อยู่ภาคอื่น ๆ  ก็เรียนรู้ไม่ไม่เสียหลายครับ   (แหม้นบ่????????)

คำภาษาถิ่น

คำเรียก (ไทยกลาง)

ความหมาย

หำบักมี่ ส่าขนุน  ดอกตัวผู้ (ขนุนหนัง) หรือเรียกว่า “ ส่า ” นำมาสุมแทรกใส่น้ำปูนใส ทาลิ้นเด็ก
บักเค็ง เขลง บางแห่งเรียก   หมากเค็ง นางดำ หยี  ชื่อวิทยาศาสตร์: Dialium cochinchinense pierre
ชื่อวงศ์: LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE ไม้ยืนต้น
ผลดิบต้มน้ำดื่มแก้ร้อนในผลสุกและดิบรับประทานได้
บักหวดข่า/บักหวด หว้า ใต้เรียก “กำชำ”    โคราชเรียก  “มะหวด”  บางแห่งเรียก  “ห้าขี้แพะ”  ชื่อสามัญ Bo Tree, Sacred Fig Tree, Pipal Tree, peepul tree
ชื่อวิทยาศาสตร์ Syzygium cumini (L.) Skeels
วงศ์ BORAGINACEAE
บักผีผ่วน นมแมว, เป็นผลไม้ป่าหายาก รสชาติ หวาน ๆ นำ เปรี้ยวนิด ๆ  ออกผลปีละครั้ง  ถิ่นโคราช เรียก  นมวัว/นมงัว  วงศ์ : Annonaceae  นมแมว(ภาษากลาง) นมวัว (พิษณุโลก กระบี่) พีพวน (อุดร) บุหงาใหญ่(ภาคเหนือ)  ชื่อวิทยาศาสตร์: Uvaria rufa Bl.
วงศ์: Annonaceae  ไม้เถา  การใช้ประโยชน์/ส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์:แก่นและราก ต้มดื่ม แก้ไข้ซ้ำ ไข้กลับ เนื่องจากกินของแสลง ราก แก้ผอมแห้งแรงน้อย สำหรับสตรี ที่อยู่ไฟไม่ได้หลังคลอดบุตรและช่วยบำรุงน้ำนม ผล ตำผสมกับน้ำ ทาแก้เม็ดผดผื่นคัน
ก้นคก นมควาย, ตับเต่าน้อย,  กล้วยเต่า บางแห่งเรียก  “ก้นคก สกคก ปกคก”  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Polylthia debilis Finet & Gagnep.
ผักสะแงะ  (๑) ผักชีไร่/สะระแหน่ อีสานเหนือ ภูไท  เรียก แซะแงะ/สะแงะ   เชียงใหม่เรียกว่า หอมแย่
ผักสะแงะ  (๒) สะระแหน่ อีสานใต้  เรียก สะแงะ  ผักอีเสิม  หอมแมว  (โคราช)
แมงแคง มวนลำไย ชื่อวิทยาศาสตร์  Tesseratoma sp.  วงศ์ Pentatomidae  เป็นสัตว์ตระกูลแมลง
สีสบ ริมฝีปาก  
ลมหัวกุด ลมบ้าหมู  
อีตู่ แมงลัก ชื่อผักใบมีกลิ่นหอม
รถซุก รถเข็น โคราช เรียก รถไสน้ำ
หอมบั่ว หอมแดง  
ผักขา ชะอม  
ขะลำ/คำลำ/กะลำ เว้น ป็นคำกิริยา แปลว่า เว้น (อย่างว่า อันไหนเห็นว่าบ่ดีก็ กะลำ ซะ  พจนานุกรมภาษาลาว โดย ดร.ทองคำ อ่อนมะนีสอน หน้า ๒๔ ให้ความหมายไว้ดังนี้
“กะลำ น.สิ่งใดที่เฮ็ดลงไปแล้วบ่ดีบ่งาม เกิดโทษเกิดภัย เกิดเสนียดจัญไรแก่ตนและผู้อื่นโบราณเอิ้น กะลำ, คะลำ ขะลำ ก็ว่าอย่างว่า “หัวโล้นอยากลำ หัวดำอยากเทศน์ คะลำ (พาสิด)”
ห่ง/ฮ่ง อาการน้ำขัง  
เอาะเจ๊าะแอ๊ะแจ๊ะ กระจัดกระจาย,  เล็กน้อย,  ไม่มาก,เบาบาง  
อ้าย พี่ชาย  
เอื้อย พี่สาว  
กะทกรก เสาวรส ชื่อวิทยาศาสร์     Passiflora Laurifolia Linn.
ตระกูล   PASSIFLORACEAE
ลักษณะทั่วไป  ต้น เสาวรสเป็นไม้เถาเลื้อยขนาดกลาง เถามีสีเขียวเข้มและเมื่อแก่เถาจะเป็นสีน้ำตาล
หมากส้มมอ สมอไทย ชื่อวิทยาศาสตร์: Terminalia chebula Retz. var. chebula
ชื่อวงศ์: Combretaceae  ไม้ยืนต้น  เปลือกและผลส้มมอมีรสฝาดจากสารแทนนิน มีสรรพคุณเป็นยาอายุวัฒนะ และมีวิตามินซีสูง หรือใช้รากเข้าตำรับยารักษาริดสีดวงทวาร
บักบก  กระบก บางแห่งเรียก  บก กะบก หมากบก
ชื่อวิทยาศาสตร์: Irvingia malayana Oliv.ex A.W.Benn.  ชื่อวงศ์: IRVINGIACEAE
ไม้ยืนต้น  เมล็ดใช้เป็นยาพื้นบ้านยาบำรุงข้อ บำรุงกระดูก แก้เส้นเอ็นพิการ ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย แก้ข้อขัด เนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้าง
หมากค้อ ตะคร้อ ชื่อวิทยาศาสตร์: Schleichera oleosa (Lour.) Oken  ชื่อวงศ์: SAPINDACEAE
ไม้ยืนต้น  เนื้อไม้ใช้ในอุตสาหกรรมไม้ ทำฟืนและถ่าน เปลือก ใช้ย้อมสี ใบอ่อน กินเป็นผัก
หมากต้องแล่ง นมน้อย โคราชเรียก  “น้ำเต้าน้อย” ชื่อวิทยาศาสตร์ : Polyalthia evecta (Pierre) Finet &Gagnep. วงศ์ : Annonaceae
ไม้พุ่ม  ราก ต้มน้ำดื่มแก้กล้ามเนื้อท้องเกร็ง บำรุงน้ำนม
หมากกี่โก่ย องุ่นป่า ชื่อสามัญ Common name : องุ่นป่า , เถาเปรี้ยว
ชื่อวิทยาศาสตร์ Sciencetific name : Ampelocissus martinii Planch.
ชื่อวงศ์ Family name: VITACEAE (VITIDACEAE)
ชื่ออื่น Other name: เครืออีโกย (อีสาน) กุ่ย (อุบล) เถาวัลย์ขน (ราชบุรี) ส้มกุ้ง (ประจวบฯ) ตะเปียงจู องุ่นป่า (สุรินทร์) ลักษณะทั่วไป : ไม้เลื้อยล้มลุก
ประโยชน์ : ทางอาหาร ยอดอ่อน รับประทานเป็นผักสดมีรสหวานอมเปรี้ยว
เทิง บน  
เฮือน บ้าน, เรือน  
นอกซาน ชานบ้าน  
กุดจี่ ด้วงมูลสัตว์  
กะซ่าง ช่างเถอะ,  ไม่สนใจ  
แหล่ว นะ  
เด้อ นะ  
กะด้อ กะเดี้ย  อะไรกันนักหนา  
กินเข่าสวย รับประทานอาหารกลางวัน  
กินดอง เลี้ยงฉลองสมรส  
เกิบ รองเท้าแตะ  
กะจังว่า ก็นั่นน่ะสิ  
กองอ้วกย้วก ลักษณะคนล้มทรุดตัวลงกองกับพื้น  
เกี้ยงตั๊บ หมดเกลี้ยง  
ขี้ตั๋ว โกหก,พูดไม่จริง  
ขี้ตะแร้ รักแร้  
ขี้หินแฮ/ขี่หินแห่ หินลูกรัง  
ข่อยกับเจ้า ฉันกับเธอ  
ขี่โก๋,  ขี้โก๊ะ จิ้งเหลน, จิ๊กโก๋  
ขี้เกี้ยม จิ้งจก  
ขนคีงลุก ขนลุก  
ขะหยอน มิน่าล่ะ  
ขี้เหมี่ยง สนิม  
เคียด โกรธ,งอน  
คนมะลำมะลอย คนเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ  
คักอีหลี สะใจจริงๆ  
คนบ่เคียม  (เขี่ยม) คนซุ่มซ่าม  
เขี่ยม เจียมตัว,  สุภาพเรียบร้อย  
คึดฮอด คิดถึง  
หลายหลาย มากมาก  
คำคิง  (คีง) สัมผัส,แตะตามเนื้อดูว่าตัว  
คือเก่า เหมือนเดิม  
คะมะ หยุดชะงักด้วยเหตุบังเอิญ  
งานดอง งานแต่งงาน  
งานเฮือนดี งานศพ  
ไหง่กุ้ม ฝุ่นตลบ  
ไง หลุม  
งามโพดงามเหลือ งามแท้งามว่า สวยจริงสวยจัง สุดจะพรรณนา  
ง้วกเบิ่ง เหลียวมอง  
เจ้า คุณ  
ข่อย ฉัน  
จี่ ปิ้ง,ย่าง  
จักแหล่ว ไม่รู้สิ  
จอบเบิ่ง แอบดู  
จอก แก้ว  
จั๊กกะเดียม จั๊กกะจี้  
หนักขี้กะเดียม บ้าจี้  
จาฮีต เป็นคำยืนยันถึงความจริง,แน่นอน  
ใจห้าย โกรธ,โมโห  
จังได๋ (จั่งได๋) แบบไหน,ยังไง  
แจบใจ  มั่นใจ,สนิทใจ  
ใจออก ถอดใจ,ท้อถอย  
บ่ ไม่  

          มีปัญหาหรือเรื่องใด ๆ  ที่ไม่เข้าใจในบทเรียนสาระภาษาไทย  ส่งกระทู้ความเห็นมาได้ในช่องแสดงความคิดเห็นท้ายหน้าบล็อกเรื่องนี้นะครับ   ครูปิยะฤกษ์จะหาคำตอบมาตอบผู้เยี่ยมชมในเร็ววันตามความสามารถที่มีนะครับ

=====ขอให้มีความสุขกับการเรียนรู้นะครับ=====

26 Responses

 1. เยอะมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆคุ่ะคุณครู

 2. อยากให้อาจารย์ช่วยบอกเทคนิคการสอนอ่านจับใจความ ม.1 ค่ะ
  ครูใหม่

  • @krutissana
   ครับ การสอนอ่านจับใจความสำคัญ มีเทคนิคง่าย ๆ เช่น เริ่มต้นด้วยการนำเนื้อหา/เรื่องที่น่าสนใจ (ร้อยแก้ว) สัก ๕ บรรทัดมาอ่านให้นักเรียนฟัง/ให้นักเรียนอ่านเอง ทีนี้ให้นักเรียนตอบคำถามครูว่าข้อความที่นักเรียนอ่านไปนั้นมีใจความสำคัญที่สุดอยู่ที่ส่วนใดของข้อความทั้งหมด (ฟังคำตอบจากนักเรียน แนวคำตอบนักเรียน เช่น ส่วนหน้าครับ ส่วนกลางค่ะ ใจความสำคัญอยู่ที่ส่วนท้ายครับ ใจความสำคัญของข้อความที่อ่านอยู่ที่ส่วนต้นและส่วนท้ายครับ) คำตอบที่ได้จะผิดหรือถูกเราต้องชื่นชมเด็กด้วยสีหน้า รอยยิ้ม คำชมเชย จากนั้น ครูจึงเฉลยตำตอบที่ถูกต้อง ฝึกไปเรื่อย ๆ อย่างนี้ จากอ่านข้อความร้อยแก้วสั้น ๆ เปลี่ยนเป็นร้อยแก้วที่มีเนื้อหาที่ยาวขึ้น ๆ จากนั้นจึงเริ่มด้วยบทร้อยกรองตามลำดับ แต่บทร้อยกรองครูต้องสอนเน้นการถอดคำประพันธ์ด้วยนะครับรู้ความหมายและหน้าที่ตามบริบทของคำในร้อยกรอง ผมคิดว่านักเรียนของคนครูต้องเก่งขึ้นอย่างแน่นอนครับ แม้ว่าเราได้พัฒนาตรงส่วนนี้แล้วแต่เด็กของเราก็ยังไม่พัฒนาขึ้น เราคงต้องหาวิธีการจัดการเรียนรู้ใหม่ ๆ มาใช้กับผู้เรียนเราเพิ่มมากขึ้นแล้วละครับ

 3. พยัชนะไทยแบ่งออกเป็นกี่ประเภท ค่ะ

  • พยัญชนะไทย เป็นส่วนหนึ่งของอักษรไทย นะครับ
   ตามตำราหลักภาษาไทย กากศึกษาให้ละเอียดขึ้นนั้น จะมีการจำแนกพยัญชนะ ๓ วิธี ได้แก่
   ๑. จำแนกตามฐานที่เกิดเสียง
   ๒. จำแนกตามวิธีการใช้
   ๓. จำแนกตามวิธีวรรณยุกต์ (ไตรยางศ์)

   หากยึดตามหลักการผันอักษร (วิธีวรรณยุกต์) สามารถแบ่งพยัญชนะไทยออกเป็น ๓ ประเภท (หมวด) ครับ ได้แก่ อักษรสูง อักษรกลาง และอักษรต่ำครับ
   หากยึดตามหลักสัทศาสตร์ (ว่าด้วยเสียงและการออกเสียง) ก็จะมีหลายชนิดด้วยกัน เช่น
   เสียงเสียดแทรก ได้แก่ /ซ/ /ฟ/ /ฮ/ ก็มีครับ

 4. จะต้องใจเรียน

 5. ครูค่ะ.. หนูไม่เข้าใจอยู่เรื่องบทนำของบทที่๑ วัตถุประสงค์ของคำประสม ต้องเขียนยังไงอะไรยังไง??ค่ะ…

  • หนูต้องกล่าวถึง “ความสำคัญของการศึกษาภาษาไทยเกี่ยวกับคำประสม วัตถุประสงค์ ให้มีลักษณะที่เด่นชัด เช่น เพื่อศึกษาความหมายคำประสม เพื่อศึกษาลักษณะของคำประสม เพื่อค้นหาคำประสมจาก…. (เช่น หนังสือพิมพ์ฉบับวันที่ เดือน พ.ศ.) เป็นต้นครับ

 6. คำยากในบทเรียนชั้นม ๓ มีอะไร บ้าง

  • คำยากส่วนใหญ่จะเป็นคำที่เขียนที่ไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด คำทับศัพท์ที่มาจากภาษาอื่น คำศัพท์บัญญัติ คำสมาส-สนธิ เป็นต้นครับ

 7. คำว่า หีบนอก อ่านว่ายังไงครับ

 8. อ่าน แล่ว ครับ ได้ ความ รู้ มาก เลย ครับ
  ด.ช. กฤตพร ขศ 207

 9. ขอบคุณครับ คุณครู

 10. วันนี้ได้เข้ามาศึกษาที่เว็บของครู ผมไดรับความรู้มากครับ

 11. ขอบคุณค่ะ่

 12. ครูค่ะ คำว่า คณนา คน-นะ-นา ทำไมต้องอ่านแบบนี้ เพราะอะไร

  • คำอ่านที่ถูกต้องตามหลักการอ่านคำไทย คณนา ต้องอ่านว่า คะ-นะ-นา
   สาเหตุที่อ่านว่า คน-นะ-นา กรณีที่อ่านเช่นนี้เป็นการอ่านแบบเอื้อสัมผัสในบทร้อยกรอง ครับ
   ตัวอย่าง พระสมุทรสุดลึกล้น คณนา
   ข้าขอเคารพอภิวันท์. (คำว่า อภิวันท์ อ่านตามหลักการอ่านคำไทย อ่านได้เป็น อะ-พิ-วัน. อ่านเอื้อสัมผัสได้เป็น เคา-รบ อบ-พิ-วัน) ครับ 😍

   • ขอบคุณค่ะคุณครูที่บอกความรู้แก่หนู

   • ด้วยความยินดีครับ

 13. ขอบคุณสำหรับภาษาถิ่นบ้านเฮานะคะ

 14. ประโยชน์ของจดหมาย มีอะไรบ้างคัฟ

  • เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลกับองค์กร บุคคลกับบุคคล หรือองค์กรกับองค์กร ครับ นอกจากนี้จดหมายยังใช้เป็นหลักฐานหรือเอกสารสำคัญในการยืนยันข้อมูลต่าง ๆ ได้อีกด้วย ครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: