การใช้คำว่า “ทรง” ในคำราชาศัพท์ และกรณีการไม่ใช้คำว่า “ทรง” ในคำราชาศัพท์

การใช้คำว่า “ทรง” ในคำราชาศัพท์  และกรณีการไม่ใช้คำว่า “ทรง” ในคำราชาศัพท์ 

มีข้อสังเกต  ดังนี้ ครับ

 

          การ ใช้คำว่า “ทรง”  ในคำราชาศัพท์ที่ผิดไปจากแบบแผน  มักจะพบทางสื่อมากขึ้น ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในการใช้ราชาศัพท์ต่อ ๆ กันไป  เหตุมักเกิดจากผู้เสนอหรือผู้เขียนสื่อเข้าใจว่าการใช้ภาษาที่สื่อนำเสนอนั้นเป็นการใช้ภาษาที่ถูกต้อง  ผู้รับสารเมื่อรับสื่อที่ผิดนั้น ๆ มากเข้า ๆ   ก็มีความคิดเห็นว่าถูกและนำไปใช้ตามอย่างเขา  ดังนั้น  เราต้องมีความรู้ในพื้นฐานเรื่องนี้ก่อนตามลำดับ ครับ   นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่คุณครูได้ประมวลความรู้มาให้นักเรียนได้เข้าใจ  และยังมีคำราชาศัพท์ประเภทนี้อีกมากที่นักเรียนต้องหมั่นศึกษาเองเพื่อการนำไปใช้ให้ถูกต้อง  และต้องรู้ให้กว้างให้ลึกซึ้งยิ่ง ๆ  ขึ้นนะครับ

.    คำนามทั่วไป  ทำให้เป็น  กริยาราชาศัพท์    ทำได้โดยการเติมคำว่า  “ทรง” นำหน้าคำต่อไปนี้นะครับนักเรียน

นำหน้านาม

นาม

ราชาศัพท์ที่ได้

ความหมาย

ศีล

ทรงศีล

รับศีล,  ถือศีล

ธรรม

ทรงธรรม

ฟังธรรม,  ฟังเทศน์

กีฬา

ทรงกีฬา

เล่นกีฬา

ช้าง

ทรงช้าง

ขี่ช้าง,  นั่งช้าง

ม้า

ทรงม้า

ขี่ม้า,  นั่งม้า

ดนตรี

ทรงดนตรี

เล่นดนตรี

ธนู

ทรงธนู

ยิงธนู

ปืน

ทรงปืน

ยิงปืน

รถ

ทรงรถ

นั่งรถ,  ขับรถ

งาน

ทรงงาน

ทำงาน

บาตร

ทรงบาตร

ตักบาตร

อ่านเพิ่มเติม