หมวดเครื่องอุปโภคบริโภค (เครื่องใช้สอยทั่วไป)

หมวดเครื่องอุปโภคบริโภค  (เครื่องใช้สอยทั่วไป)

คำราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้

ฉลองพระหัตถ์ คือ  ถุงมือ  จริงหรือ?

คำตอบ  ฉลองพระหัตถ์ ไม่ได้หมายความว่าถุงมือ นะครับ   ถุงมือ  ตรงกับคำราชาศัพท์ว่า  “ถุงพระหัตถ์”

เชิญศึกษาครับ

ม่าน, มุ้ง = พระวิสูตร พระสูตร

หมอน = พระเขนย

ประตู = พระทวาร

หน้าต่าง  =  พระแกล, พระบัญชร

ถาดน้ำชา = ถาดพระสุธารส

อ่านเพิ่มเติม

คำราชาศัพท์หมวดเครื่องประดับ/เครื่องแต่งกาย

คำราชาศัพท์หมวดเครื่องประดับ/เครื่องแต่งกาย

เครื่องแต่งตัว  =  เครื่องทรง

ปิ่นประดับเพชร = พระจุฑามณี

ต่างหู  = พระกุณฑล

สร้อยคอ = สร้อยพระศอ

กำไลข้อมือ = ทองพระกร

แหวน = พระธำมรงค์

หัวเข็มขัด = พระปั้นเหน่ง

เข็มขัด = รัดพระองค์

เสื้อ = ฉลองพระองค์

กางเกง = พระสนับเพลา

อ่านเพิ่มเติม