กาพย์

กาพย์

       กาพย์ยานี ๑๑

        กาพย์เห่เรือ

        กาพย์ฉบัง ๑๖

        กาพย์สุรางคนางค์  ๒๘

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 127 other followers