ภาษาไทยวิบัติเพราะอะไร

ภาษาไทยวิบัติเพราะอะไร

          วิบัติ หมายถึง  ความฉิบหาย  หรือ  ความผิด   ดังนั้น  “ภาษาไทยวิบัติ”  ก็คือ  ภาษาไทยที่มีลักษณะแห่งความคลาดเคลื่อนไปจากหลักการอ่านและการเขียนคำไทยนั่นเองครับ

          ภาษาไทยวิบัติเพราะอะไร  เรื่องนี้มีหลายประเด็น  สรุปง่าย  ๆ  นะครับ  ภาษาไทยเราวิบัติลงทุกวันนี้ด้วยเกิดจากการใช้ภาษาไทยที่ผิด ๆ ของผู้ใช้ภาษาไทย  ทั้งจากภาษาพูดและภาษาเขียน  ส่วนใหญ่เป็นภาษาสแลงหรือคำนอง    เช่นคำว่า  แอ๊บแบ๊ว  จิงง่ะ  จิงหรา  ชิปะ  เป็นต้น  มีความสร้างสรรค์ในสิ่งที่ไม่ควรสร้างสรรค์นักแล

          ทั้งนี้  ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยไม่เคยสอนให้ผู้ใช้ภาษาไทยจงใช้ภาษาไทยให้ผิดหลักภาษา  แต่เกิดจากผู้ใช้ภาษาไทยไม่มีคำว่า “สำนึกรักภาษาตน”  มากกว่า  กระเสือกกระสนที่จะทำลายภาษาไทยของตนโดยรู้เท่าถึงการณ์ก็ดีหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี  หากผู้ใช้ภาษาไทยไม่มีสติที่จะใช้  สักวันหนึ่งเราก็จะไม่มีภาษาไทยที่สมบูรณ์อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยที่ดีที่สุดให้ใช้อีกต่อไป 

         ถึงเวลาแล้วที่เราต้องช่วยกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

เขียนโดย 

ครูปิยะฤกษ์  บุญโกศล

เผยแพร่เมื่อวันที่  ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔