วรรคทองในวรรณคดีไทย

       วันนี้เรียนภาษาไทยในคอมกับครูปิยะฤกษ์ขอนำนักเรียนทุกคนมารู้จักกับวรรคทองในวรรณคดีไทยของชาติไทยเรา  ซึ่งวรรคทองนี้มีความหมายรวมถึงบทประพันธ์ที่มีลีลาด้านภาษา  เป็นภาษาที่ใช้วรรณศิลป์ทั้งด้านการใช้คำและก่อให้เกิดจินตภาพเป็นอย่างดี  มีเนื้อหาที่ อ่านเพิ่มเติม

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 124 other followers