ภาษาไทยในเพลงชาติไทย

ภาษาไทยในบทเพลง

     วันนี้เรียนภาษาไทยในคอมกับครูปิยะฤกษ์  (ครูแบงก์)  ขอนำนักเรียนทุกคนมารู้จักคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์ของภาษาไทย

     การใช้ภาษาไทยของเราย่อมต้องมีศิลปะในการใช้  คือ  ต้องรู้จักใช้คำให้เกิดความ  ความในที่นี้คือ  ความงามแห่งภาษา  งามซึ่งเสียงของคำและความหมายของคำนะครัีบ  รวมเรียกง่าย ๆ  อย่างยาก ๆ ว่า  “วรรณศิลป์” 

   ดังนั้น  ขอเชิญนักเรียนทุกคนได้สัมผัสกับความงามแห่งภาษาไทยในบทเพลง  โดยวันนี้ได้นำเพลงชาติไทยมาให้ได้รับฟังกัน  พอฟังเสร็จแต่ละเพลงลองใช้วิจารณญาณดูสิว่า 

     ๑.  ภาษาไทยในบทเพลงชาติไทยเมื่อหลายปีก่อนมีคำใดที่เปลี่ยนไปจากเดิมหรือไม่  คำยากมีหรือไม่  อย่างไร

     ๒.  ทำนองเพลงชาติไทยอดีตกับปัจจุบันแตกต่างกันหรือไม่  เนื้อหาในบทเพลงจึงมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไร

     ๓.  ภาษาไทยในเพลงชาติไทยของเรามีความงดงาม  (คุณค่าทางด้านวรรณศิลป์) หรือไม่อย่างไร

  ทั้งหมดนี้คือข้อชวนคิด  แสดงให้เห็นว่า  หากเราเข้าใจความหมายภาษาไทยตรงจุดใกล้ตัวเรามากที่สุดแสดงว่าเราเป็นผู้ที่สามารถใช้วิจารณญาณขั้นต่อไปที่จะสามารถพินิจภาษาได้  เพราะฉะนั้นหากนักเรียนยังไม่รู้จักความหมายคำไทยคำใดแล้ว  ควรอย่างยิ่งที่ต้องเปิดพจนานุกรมหาความหมายของคำศัพท์นะครับ  (เปิดจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.  ๒๕๔๒  นี้ก็ได้ครับ)

เพลงชาติไทย  (สยาม)  ในอดีต

เพลงชาติไทยในปัจจุบัน