k คืออะไรเมื่อมีข้อมูลแสดงที่บล็อกการศึกษาออนไลน์ “เรียนภาษาไทยน่ารู้กับครูปิยะฤกษ์”

k  คืออะไรเมื่อมีข้อมูลแสดงที่บล็อกการศึกษาออนไลน์ “เรียนภาษาไทยน่ารู้กับครูปิยะฤกษ์”

            ครูปิยะฤกษ์  ได้เขียนเรื่องต่าง ๆ  เพื่อเผยแพร่สู่สังคมการศึกษาออนไลน์ในบล็อกที่ชื่อ “เรียนภาษาไทยน่ารู้กับครูปิยะฤกษ์”  (คือบล็อกแห่งนี้)  ได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าไปอ่าน  ถ้ามีประโยชน์ก็ให้ร่วมกันแชร์  ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนที่เรียนกับครูปิยะฤกษ์เป็นอย่างดี  ไม่เพียงแต่นักเรียนที่โรงเรียน  ผู้เรียนจากโลกออนไลน์ที่ผ่านมาพบและได้อ่านต่างก็ช่วยแชร์เช่นกันทั้งไทยและเทศทั่วทุกมุมโลก  ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ

            ข้อมูลแสดงการแชร์เริ่มต้นด้วยเลข 1,  2,  3…   มาวันนี้เป็นเลข  1k+  ก็เลยดูผ่าน ๆ ไม่มีค่าอะไรมากมาย  แต่เมื่อพิจารณาดูให้ดี ๆ  มันมีค่ามากสำหรับกำลังใจที่ให้เกียรติการมาเยี่ยมชมด้วยช่องทางการสื่อสารทางโลกออนไลน์  ครับ

เรามาเริ่มทำความรู้จักกับ  ก่อน   

K คือตัวย่อในการแสดงผลทางคอมพิวเตอร์   มีค่าทางหลักสถิติว่า

            k  คือ kilo (หมายถึง 1000)
เช่น  kg = มาจาก k (กิโล) และ g (กรัม)  เป็น กิโลกรัม นั่นหมายถึง  1000 กรัม  (1 kg)
หรือ  km  มาจาก k (กิโล) และ m (เมตร)  เป็น กิโลเมตร นั่นหมายถึง  1000 เมตร  (1 km)

อีกทั้งมีการบอกค่าไว้ ดังนี้

            1k = 1,000
            10k = 10,000
            100k = 100,000
            1000k = 1,000,000  (ซึ่งพอถึงค่านี้ จะนับเป็น M กันแล้ว เช่น 1M = 1ล้าน  มาจากคำว่า mega  หมายถึง 10 แล้วยกกำลัง6  มีค่าเท่ากับ 1,000,000  

             ทั้งนี้  ในบล็อกการศึกษาออนไลน์ “เรียนภาษาไทยน่ารู้กับครูปิยะฤกษ์”  แห่งนี้มีผู้เข้าชมโดยนับจากธงชาติประเทศของผู้มาเข้าชม  โดยเฉพาะประเทศไทยตอนนี้ก็มีจำนวน 1.60M  แล้วครับ ก็คือเอา 1 ล้านมาคูณนั่นเอง)

ดังตัวอย่าง 

             1)  เรื่องที่ครูปิยะฤกษ์เขียนในบล็อก “เรียนภาษาไทยน่ารู้กับครูปิยะฤกษ์”  เรื่อง “ฝันสลายหากท้องในวัยเรียน”   พบว่ามีผู้ร่วมอ่านและแชร์ทาง facebook ซึ่งเกิดสัญลักษณ์ 1k+   ตามภาพ  ค่า  1k+  จึงหมายถึง  มีค่ามากกว่า 1,000

k คือ2

              2)  เรื่องที่ครูปิยะฤกษ์แชร์ใน SlideShare และร่วมแสดงสาระผ่านบล็อก “เรียนภาษาไทยน่ารู้กับครูปิยะฤกษ์”  หลายเรื่อง   พบว่ามีผู้มาอ่านเนื้อหาจากโลกออนไลน์นี้  ซึ่งเกิดสัญลักษณ์ 318K+   ตามภาพ  ค่า  318K + 6K  นี่ ก็หมายถึง  เดิมมีผู้มาอ่าน/ดูแล้ว จำนวน  318,000 ครั้ง  และมีผู้ที่มาอ่าน/ดูใหม่ จำนวน 6,000 ครั้ง นั่นเองครับ

k คือ

               3)  ทุกเรื่องที่ครูปิยะฤกษ์ได้เขียนลงในบล็อก “เรียนภาษาไทยน่ารู้กับครูปิยะฤกษ์”  พบว่ามีผู้มาอ่านเนื้อหาจากโลกออนไลน์ ดูจากสถิติ   Flag visitor to this blog KPB  ซึ่งเกิดสัญลักษณ์เฉพาะธงชาติไทย   1.60M   ตามภาพ  ค่า  1.60M   นี่ ก็หมายถึง  มีหมายเลข IP ที่ให้บริการทางอินเทอร์เน็ตที่มาเยี่ยมชม/ดูแล้ว จำนวน  1,600,000  เลขหมาย IP  นั่นเองครับ

k คือ3

             ท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมชมบล็อกเรียนภาษาไทยน่ารู้กับครูปิยะฤกษ์อย่างต่อเนื่อง  ทำให้สถิติการเข้าชมมีค่ามากขึ้นตามลำดับอันส่งผลต่อกำลังใจในการร่วมคิด ร่วมสร้าง และแบ่งปันสู่โลกการศึกษาออนไลน์แห่งนี้   ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตภาพที่บล็อกเล็ก ๆ แห่งนี้จะทำได้นะครับ

ปิยะฤกษ์  บุญโกศล

15 พฤศจิกายน 2556